top of page

תחומי פעילות

אורית זנגביל למברט | מומחית להתנהגו כלבים | תחומי פעילות | אילוף בסיסי

בבית הלקוח / בתנאי פנסיון / בקבוצות קטנות.

אורית זנגביל למברט | מומחית להתנהגו כלבים | תחומי פעילות | עזרה בבחירת כלב

- עזרה בבחירת כלב לפני אימוץ מעמותה או ממגדל פרטי.

- יעוץ טלפוני + פגישת הכוונה לפני הכנסת כלב הביתה

אורית זנגביל למברט | מומחית להתנהגו כלבים | פתרון בעיות התנהגות

בדרך כלל כשאנו פונים למומחה להתנהגות כלבים, אנו פונים בגלל סימפטום: הכלב נובח, הכלב הורס וכו'.

חשוב מכול לאתר את הבעיה האמיתית שממנה נובעת ההתנהגות ובה לטפל.

אורית זנגביל למברט | מומחית להתנהגו כלבים | תחומי פעילות | חינוך גורים

הקניית הרגלים בריאים לגור שלכם, שישרתו אתכם ואותו במרוצת השנים

אורית זנגביל למברט | מומחית להתנהגו כלבים | תחומי פעילות
bottom of page